MIKOŁAJKOWE PREZENTY
NA OTWARCIE KONTA

Zestaw klocków Lego
lub voucher do Costa Coffee,
a za aktywne korzystanie 250 zł
w prezencie

Promocja „Promocja Mikołajkowa” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Hagen Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 600 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 6.12.2020 r.

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Kliknij w link promocyjny i złóż wniosek o otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej w aplikacji GOmobile lub przez Internet. Możesz to zrobić do 6.12.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Otwórz Konto

Podpisz umowę oraz koniecznie nadaj PIN do karty do 20.12.2020 r.

1 Rejestracji w promocji „Promocja Mikołajkowa” można dokonać od dnia 1.12.2020 r. do osiągnięcia 600 rejestracji, jednak nie dłużej niż do dnia 6.12.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Promocja Mikołajkowa” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Co zrobić, żeby otrzymać wybraną nagrodę
oraz nawet 250 zł?

Przed Tobą 3 warunki, które należy spełnić:

Zrób w dniach 21.12. - 31.12.2020 r. przynajmniej 1 Przelew. Wtedy otrzymasz Voucher podarunkowy Costa Coffee lub losowy Zestaw Lego w styczniu.

ikona rejestracji w promocji

Zrób w styczniu przynajmniej 3 Przelewy, oraz Transakcje bezgotówkowe Kartą na łączną kwotę min. 300 zł. Wtedy otrzymasz 100 zł przelewem na Konto w lutym.

Zrób w lutym przynajmniej 3 Przelewy, oraz Transakcje bezgotówkowe Kartą na łączną kwotę min. 300 zł. Wtedy otrzymasz 150 zł przelewem na Konto w marcu.

Do 19 stycznia 2021 r. laureaci Pierwszej nagrody otrzymają wiadomość mailową (z adresu mikolajki@bnpparibasplus.pl) z informacją o zdobyciu nagrody.

Dopasuj kartę do Konta Otwartego na Ciebie

Otwórz konto nowocześnie – zrób to przez aplikację GOmobile

w czterech łatwych krokach

Kliknij w link do wniosku o otwarcie konta, wybierz sposób otwarcia konta Online a następnie pobierz aplikację mobilną GOmobile

Przygotuj dowód osobisty i kliknij w „Otwórz nowe konto” w aplikacji.

Rozpocznij wnioskowanie o konto w aplikacji.

Korzystaj z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Login do bankowości internetowej GOonline i bankowości mobilnej GOmobile odnajdziesz w Umowie o konto oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.

Konto można otworzyć przez Internet

W celu bezpiecznego otwarcia rachunku, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

1. Przygotuj dowód

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

ikona rejestracji w promocji

2. Złóż wniosek

• Wpisz i sprawdź swoje dane.
• Załącz zdjęcia dowodu - z telefonu lub komputera

ikona rejestracji w promocji

3. Podpisz umowę

Umowę podpisz podpisem elektronicznym w postaci unikalnego kodu SMS - w systemie naszego partnera Autenti. O pozytywnej weryfikacji zostaniesz powiadomiony SMSem i e-mailem.

ikona rejestracji w promocji

4. Korzystaj z konta

• Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline oraz aplikacji GOmobile. Login znajdziesz na umowie oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.
• Odbierz kartę od kuriera, który potwierdzi Twoje dane. Konto aktywuj – nadając karcie PIN.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Promocja Mikołajkowa”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie mikolajki.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Promocja Mikołajkowa”.

Napisz do Organizatora Promocji „Promocja Mikołajkowa”: mikolajki@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń:

22 299 11 50
Infolinia Promocji „Promocja Mikołajkowa” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Promocja Mikołajkowa” jest Hagen Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: mikolajki@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Promocja Mikołajkowa”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie mikolajki.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Hagen Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Promocja Mikołajkowa” trwa do osiągnięcia 600 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 6.12.2020 r.

Nagrodami w promocji są:

a) Nagroda do wyboru: Voucher podarunkowy o wartości 20 zł albo losowa nagroda rzeczowa w postaci jednego z następujących zestawuów klocków Lego® nr 30098 lub nr 45098 lub nr 65098, każdy o wartości 40 zł brutto („Pierwsza nagroda”);

b) nagroda pieniężna w wysokości 100 zł („Druga nagroda”);

c) nagroda pieniężna w wysokości 150 zł („Trzecia nagroda”).

Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Pierwszą nagrodę, jedną Drugą nagrodę oraz jedną Trzecią nagrodę.

1. W celu uzyskania Pierwszej nagrody należy łącznie:

I. Dokonać zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie mikolajki.bnpparibasplus.pl, w tym złożyć oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 1.12.2020 r. do osiągnięcia liczby 600 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 6.12.2020 r.;

II. W terminie od dnia 1.12.2020 r. do 6.12.2020 r. złożyć wniosek o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj albo Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Promocja Mikołajkowa” („Regulamin Promocji”) oraz do dnia 20.12.2020 r. zawrzeć Umowę ramową w zakresie objętym ww. wnioskiem i Nadać PIN do Karty;

III. W dniach 21.12 – 31.12.2020 r. wykonać min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacja mobilna GOmobile),

2. W celu uzyskania Drugiej nagrody o wartości 100 zł należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Pierwszej nagrody;

II. W styczniu 2021 r. wykonać min. 3 Przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacja mobilna GOmobile) oraz Transakcje bezgotówkowe Kartą na łączną kwotę min. 300 złotych.

3. W celu uzyskania Trzeciej nagrody o wartości 150 zł należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Drugiej nagrody;

II. W lutym 2021 r. wykonać min. 3 Przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacja mobilna GOmobile) oraz Transakcje bezgotówkowe Kartą na łączną kwotę min. 300 złotych.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Promocja Mikołajkowa” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!